Umíme relaxovat?

20. 10. 2017Jak se zbavit stresu

 

V dnešní době bohužel není možné se stresu zcela bezezbytku vyhnout. Můžeme však eliminovat jeho dopady, které mohou být zejména při dlouhodobém působení velmi vážné. Každý má však hranici odolnosti jinou a proto je potřeba postupovat individuálně.

Co se skrývá pod pojmem stres?

Stres si lze představit jako zažívání širokého spektrum pocitů nebo vystavení vlivům: strach, úzkost, hněv, zlost, závist, nakumulovaná agrese, neláska, ztráta blízké osoby, rozvod, ztráta zaměstnání ale i autonehody, operace, nemoc (záněty v těle), vliv toxinů (voda, vzduch, některé průmyslově zpracované potraviny, potraviny se škodlivými aditivy) apod.

Je potřeba se pokusit tyto negativní faktory a jejich dopad na organismus eliminovat na minimum, protože pouze samotná změna stravy sama o sobě nestačí. Většina zdravotních problému je způsobena dlouhodobým stresem a je tedy potřeba si sáhnout do svědomí a pracovat na všech „frontách“ na zlepšení.

Výše uvedené podněty v nás dokáží vyvolat hormonální reakci, která nás má přichystat na boj nebo útěk. Známé klišé „ Bojuj nebo uteč“. Pokud se nám stresové hormony nepodaří eliminovat, mohou při dlouhodobém působení vyvolat např. vysoký krevní tlak, chronické záněty (trávicí trakt, štítná žláza apod.), cukrovku II. typu, ale například i oslabení nadledvinek a následný syndrom vyhoření či syndrom únavy.

Jak tedy „rozložit“ tyto stresové hormony?

Nejlépe nějakou formou relaxace. Podle typu našeho zaměstnání nebo nátury můžeme zvolit aktivní nebo klidovou formu relaxace.

V rámci klidové formy se nám nabízejí např. různé formy meditace, muzikoterapie, léčebné představivosti či autogenní trénink (sugesce k navození určitých tělesných stavů, které vedou k uvolnění organismu a mysli). Autogenní trénink se používá zejména u  problémů jako jsou: neurózy, toxikomanie, psychosomatické poruchy, závislosti na cigaretě. Jde o techniku pomocnou, i když významnou a v praxi velmi užitečnou.

Meditace je zjednodušeně stav, kdy nevykonáváme žádnou fyzickou ani duševní činnost, tzv. neděláme nic, jen tzv. „jsme“. Jakákoli myšlenka, která nás napadne, musí být „poslána“ okamžitě pryč, musí nastat stav uvolnění. Určitě to není věc jednoduchá a je zapotřebí cíleného tréninku a určitého citu. Nejsnáze se medituje, pokud se zaměříme pouze na svůj dech a nic dalšího. Pokud takto dospějeme do stavu hlubokého klidu, jsme na dobré cestě uspět.

Muzikoterapie

Slovo muzikoterapie se skládá ze dvou slov - muzika a terapie, které mají řecko-latinský původ. Řecky moisika a latinsky musica znamená hudba; řecky therapeia, therapeineio a latinsky iatreia znamená léčit, ošetřovat, pomáhat. Každý zvládne vybrat svojí oblíbenou, nejlépe instrumentální, hudbu pomalého tempa. Zpívaná hudba v tomto případě může zatěžovat mozek, což není žádoucí. Mozek reaguje zcela jinak na zpívané melodie, než-li na hudbu instrumentální. Nejlépe je si pak při poslechu současně navodit pocit (představu) spokojenosti, zdraví. Takovou léčebnou představivost je vhodné provádět každý den, byť by se jednalo o pár desítek minut. Léčebná představivost je dobrá jako podpůrná léčebná metoda při léčbě prakticky jakéhokoliv onemocnění.

Doplňky stravy

Kromě relaxačních technik a úpravy způsobu svého myšlení pomohou i některé doplňky. Vyplatí se komplex vitamínů – tzv. multivitamín, antioxidanty, B komplex, omega-3 tuky či nižší dávky adaptogenů (látky přírodního původu podpůrně navozující homeostázu vnitřního prostředí organismu zejména v oblasti hormonální, nervové a imunitní).

Celkový dopad relaxačních technik na organismus potažmo metabolismus je silně individuální, odvíjí se od spousty faktorů, mezi které např. patří i osobní snaha dodržet široké spektrum pravidel týkajících se zdravého životního stylu.

Můžeme si uvést ilustrativní příklad syndromu studených končetin, kdy jeho častým příznakem bývá zvýšený tonus drobných cév, většinou způsobený zvýšenou aktivitou sympatické části autonomní nervové soustavy. Za tento proces může reakce hypotalamu nebo zvýšená citlivost hladkých svalů ve stěně cévy na noradrenalin. Jako hlavní příčina vzniku se často uvádí právě emoce, které produkujeme, nebo též nevyvážená produkce hormonů.

Eliminace stresových faktorů a zvládání emocí, pokud je prokázána vazba mezi zhoršením stavu a stresem, je v dnešní době nezbytná a relaxovat potřebuje úplně každý. Čas, který vložíme do jakékoli formy relaxace se určitě vyplatí investovat.

Autor článku: Ing.Petr NovotnýKategorie:Jak se zbavit stresu