Podpořte svoje srdce, 5. část

1. 3. 2019

Ačkoli je vysoká hladina škodlivého cholesterolu a s ní spojené kardiovaskulární choroby mnohdy stále léčena pomocí statinů, existuje i jiný způsob, jak tyto problémy bezpečně a efektivně řešit. Při vysoké hladině cholesterolu a dalších onemocněních srdce a cév je podle dostupných výzkumů možné využít také vitaminu B3.

Vitamín B3 a jeho vlastnosti

Vitamin B3 známý také jako niacin, nikotinamid nebo kyselina nikotinová patří do skupiny vitamínů B a přirozeně se vyskytuje v červeném a drůbežím mase, fazolích nebo obilovinách. Naše tělo si jej navíc v případě potřeby dokáže vytvořit z aminokyseliny tryptofan. A malá zajímavost – pokud jste někdy po užití komplexu vitamínů B cítili podivné pálení pokožky, byl za něj odpovědný právě vitamin B3.

Lidský organismus nemůže bez vitaminu B3 existovat. Podobně, jako ostatní vitamíny skupiny B ovlivňuje činnost enzymů a pomáhá tak získávat energii z přijaté potravy (vitamin B3 je hlavní složkou NAD a NADP, což jsou koenzymy důležité pro řadu procesů v buněčném metabolismu), zároveň hraje významnou roli při syntéze hormonů a genové expresi (proces, při kterém je informace uložená v genu převedena v reálně existující buněčnou strukturu nebo funkci).

[1] Doporučená denní dávka vitaminu B3 je 16 mg pro muže a 14 mg pro ženy. Mezi hlavní projevy nedostatku niacinu patří poruchy paměti a zmatenost, únava, deprese, bolest hlavy, průjem nebo kožní problémy. Ve vyspělých západních zemích se však s nedostatkem vitaminu B3 v podstatě nesetkáváme, dochází k němu spíše v rozvojových zemích, kvůli nedostatečné pestrosti stravování.

Cholesterol

Cholesterol se přirozeně nachází ve všech buňkách našeho těla, tvoří se z něj hormony, účastní se metabolismu tuků a jiných procesů a je pro lidský organismus nepostradatelný. Nevhodnou životosprávou však může dojít ke zvýšení hladiny cholesterolu nad normální hodnoty, což mívá negativní vliv na zdraví. Ve skutečnosti mohou mít zvýšenou hladinu cholesterolu až tři čtvrtiny dospělé populace, přičemž velká část z nich o tom nemá ani tušení – zvýšená hladina cholesterolu nemusí mít v podstatě žádné fyzické projevy.

Pro naše zdraví je důležitá nejen celková hladina cholesterolu, ale také poměr mezi jeho jednotlivými složkami. V jednodušším členění rozlišujeme dva typy cholesterolu, HDL a LDL. HDL cholesterol bývá označován jako „dobrý“ cholesterol, dopravuje cholesterol z krve do jater a chrání tak cévy před jeho usazováním. LDL cholesterol je považován za „špatný“, jeho zvýšená hladina a následná oxidace (způsobená stresem, vystavení znečištění, chronickým onemocněním apod.) může být spouštěčem zánětlivých procesů v organismu a často vede k usazování cholesterolu na stěnách cév a dalším závažnějším komplikacím.

Jak vitamin B3 ovlivňuje cholesterol a stav srdce

Snižuje hladinu LDL cholesterolu

Vitamin B3 se používá při vysoké hladině cholesterolu používá již od padesátých let minulého století. Přestože podle dostupných výzkumů může snížit hladinu „špatného“ LDL cholesterolu o 5 – 20 %, lékaři jej ale příliš často k léčbě problémů s cholesterolem nepředepisují kvůli obavám z případných nežádoucích účinků. V praxi se tak používá především pro snížení hladiny cholesterolu u pacientů, kteří netolerují běžně užívané statiny. [2,3,4]

Zvyšuje hladinu HDL cholesterolu

Kromě snížení hladiny „špatného“ LDL cholesterolu vitamin B3 také zvyšuje hladinu „dobrého“ HDL cholesterolu. Studie, v rámci které bylo pacientům podáváno 1000 mg vitaminu B3 denně po dobu jednoho roku, sledovala průměrné navýšení hladiny HDL cholesterolu o 21 %. [5] Podobné výsledky potvrzuje i další studie, podle které může vitamin B3 zvýšit hladinu HDL cholesterolu o 15 – 35 %. [3]

Snižuje hladinu triglyceridů

Dle dostupných údajů může vitamín B3 snižovat celkovou hladinu triglyceridů (tuků) o 20 – 50 %. [3] Vitamin B3 pomáhá blokovat působení enzymu, který se podílí na syntéze triglyceridů a následkem toho se snižuje produkce lipoproteinů o nízké (LDL – transportují tuky z jater do tukové tkáně) a velmi nízké hustotě (VLDL – vytvářejí se v játrech). K dosažení těchto účinků na hladiny cholesterolu a triglyceridů je nutné užívat terapeutické dávky vitamínu B3. [6]

Studie, které se zúčastnilo celkem 3196 účastnících, zkoumala vliv konzumace 1500 – 2000 mg vitaminu B3 denně na hladinu HDL cholesterolu, LDL cholesterolu a celkovou hladinu triglyceridů. Po dvou letech bylo u skupiny, která užívala vitamin B3, pozorováno oproti kontrolní skupině zvýšení hladiny HDL cholesterolu přibližně o 25 %, snížení hladiny LDL cholesterolu o 12 % a snížení celkové hladiny triglyceridů o 28 %. [8]

Prevence poškození cév

Díky příznivým účinkům na hladinu cholesterolu může vitamín B3 pomáhat předcházet kardiovaskulárním onemocněním. Podle novějších výzkumů však existuje i další mechanismus, kterým může být prospěšný vašemu srdci. Vitamin B3 přispívá ke snížení oxidativního stresu a zánětu, které mohou vést k zužování tepen nebo ateroskleróze. [6] U pacientů, kterým byl po dobu jednoho roku podáván vitamin B3 v dávce 1000 mg denně, došlo ve srovnání s placebem k výrazně menšímu nárůstu hodnot CIMT. CIMT je metodika měření tloušťky karotických arterií, která úzce souvisí s výskytem kardiovaskulárních onemocnění (s rostoucí hodnotou CIMT roste riziko kardiovaskulárních onemocnění). [5]

Léčba vitamínem B3, ať už samostatně nebo spolu se statiny, by tak mohla výrazně snížit riziko zdravotních komplikací spojených se srdečními chorobami. [7]

Závěrem

Vitamin B3 je pro lidský organismus důležitý, stejně jako ostatní vitaminy skupiny B. U zdravých jedinců je zpravidla možné zajistit jeho dostatečný příjem z běžné pestré stravy. Při některých onemocněních, mezi která patří také zvýšená hladina cholesterolu, je však vhodné jeho příjem navýšit nad běžně doporučované hodnoty. Podle dostupných studií vitamin B3 snižuje celkovou hladinu cholesterolu a optimalizuje poměr mezi HDL a LDL cholesterolem. Při léčbě vysokého cholesterolu a s ním souvisejících kardiovaskulárních onemocnění by tak mohl být zajímavou alternativou nebo doplněním k běžně užívaným statinům.

Autor článku: Mgr.Tomáš Pavelek

Reference:

1. Kennedy D.O. B vitamins and the brain: Mechanisms, dose and efficacy—A review. Nutrients. 2016;8:68 doi: 10.3390/nu8020068.

2. Altschul R, Hoffer A, Stephen JD. Influence of nicotinic acid on serum cholesterol in man. Arch Biochem Biophys. 1955;54(2):558–559.

3. McKenney J. New Perspectives on the Use of Niacin in the Treatment of Lipid Disorders. Arch Intern Med. 2004;164(7):697–705. doi:10.1001/archinte.164.7.697

4. Guyton JR, Goldberg AC, Kreisberg RA, Sprecher DL, Superko R, O’Connor CM. Effectiveness of once-nightly dosing of extended-release niacin alone and in combination for hypercholesterolemia. Am J Cardiol. 1998;82:737–743. doi: 10.1016/S0002-9149(98)00448-2.

5. Taylor AJ, Sullenberger LE, Lee HJ, Lee JK, Grace KA. Arterial Biology for the Investigation of the Treatment Effects of Reducing Cholesterol (ARBITER) 2: a double-blind, placebo-controlled study of extended-release niacin on atherosclerosis progression in secondary prevention patients treated with statins. Circulation. 2004;110(23):3512–3517.

6. Kamanna VS, Kashyap ML. Mechanism of Action of Niacin. Am J Cardiol. 2008;101(8, Supplement):S20–S6.

7. Malik S., Kashyap M. L. 2003. Niacin, lipids, and heart disease. Curr. Cardiol. Rep. 5: 470–476.

8. Boden WE, Probstfield JL, Anderson T, Chaitman BR, Desvignes-Nickens P, Koprowicz K, et al. Niacin in patients with low HDL cholesterol levels receiving intensive statin therapy. N Engl J Med. 2011;365(24):2255–2267. doi: 10.1056/NEJMoa1107579.