Podpořte svoje srdce, 4. část

25. 1. 2019

Vitamín K2 patří k méně známým vitaminům. A protože o něm lidé obvykle nemají dostatek informací, dochází často k jeho nedostatečnému příjmu. Tento vitamin je však pro lidský organismus  velmi důležitý. Je rozpustný v tucích a ve zdravém střevním prostředí jej v určité míře produkují střevní bakterie. Tato produkce však nemusí být dostačující, proto je vhodné vitamin přijímat jej i ve stravě, případně ve formě doplňku výživy.

Z potravin je nejbohatším zdrojem vitaminu K2 fermentovaný sójový sýr natto, dále pak ostatní fermentované potraviny nebo vejce, maso a mléčné výrobky od zvířat krmených trávou v přirozeném prostředí.  Deficit vitaminu K2 může vést k řadě onemocnění včetně cukrovky, poruchy růstu zubů nebo nemocí ledvin. Vitamín K2 je klíčový také pro pevnost kostí a zdraví srdce a cév.

Ateroskleróza neboli kornatění tepen

Ateroskleróza, někdy označovaná také jako „kornatění tepen“, je onemocnění cév, při kterém dochází k ukládání vápníku a tukových látek do stěn cév. Vlivem tohoto ukládání se snižuje pružnost cév i celkový průtok krve a dochází tak k nedostatečnému zásobování cílových orgánů a tkání. Ateroskleróza může vést k infarktu myokardu, centrální mozkové příhodě nebo poruše prokrvení končetin. Vzhledem k tomu, že ateroskleróza mění i pevnost cévní stěny, může dojít i k jejímu prasknutí nebo vyklenutí (tzv. aneurysma).

Právě vychytávání vápníku z organismu a jeho následná distribuce na správná místa je jedním z podstatných účinků vitaminu K2. Vitamin K2 totiž pomáhá aktivovat speciální proteiny, které jsou odpovědné za řízení pohybu vápníku v těle. Jedná se především o osteokalcin, který přivádí vápník do kostí a zubů, nebo MGP (matrix Gla protein), který zajišťuje odvádění vápníku z měkkých tkání (hlavně z tepen a žil). Vitamin K2 tak současně čistí cévy a zvyšuje pevnost kostí. Pokud však v organismu není dostatek vitaminu K2, nedochází k dostatečné karboxylaci osteokalcinu, čímž se snižuje jeho účinnost i množství vápníku zabudovaného do kostí (v organismu tak zůstává více vápníku, který se může uložit v cévách). [1]

Vitamín K2 jako prevence a podpora

Rozsáhlá holandská studie, která zkoumala přes 4800 mužů a žen ve věku nad 45 let, zjistila, že u jedinců, kteří měli vysoký příjem vitaminu K2 (nad 32,7 ug denně), bylo riziko vzniku vápenatých usazenin v cévách o 52 % nižší než u těch s nejnižším příjmem vitaminu K2 (pod 21,6 ug denně). Zároveň byla vyšší hladina vitaminu K2 spojena s o 41 % nižším rizikem vzniku kardiovaskulárních onemocnění a o 51 % nižším rizikem úmrtí na tato onemocnění. [2]

Studie z roku 2016 zkoumala vliv konzumace vitaminu K2 na rozvoj onemocnění periferních tepen. Pracovala s údaji od celkem 40011 mužů a žen ve věku 20 – 64 let, které byly shromažďovány po dobu 12,1 let. Výsledky této studie ukázaly, že příjem vitaminu K2 v množství 49 ug denně byl spojen s o 29 % nižším rizikem výskytu onemocnění periferních tepen, než tomu bylo u skupiny s nejnižším příjmem vitaminu K2. Ještě výraznější výsledky byly zaznamenány u pacientů s vysokým krevním tlakem (snížení rizika o 41 %) a diabetem (snížení rizika o 44 %). [3]

Preventivní působení pravidelného doplňování vitaminu K2 proti ukládání vápníku v cévách u jedinců, kteří jsou k tomuto onemocnění predisponováni, potvrdila i studie uveřejněná v Oman Medical Journal v roce 2014. [4]

Studie prováděná na krysách ukázala, že užívání vitaminu K2 je nejen dobrou prevencí vzniku vápenatých usazenin v cévách, ale dokáže již existující usazeniny také efektivně rozpouštět. Po šesti týdnech podávání vitamínu K2 došlo u krys ke snížení obsahu vápníku v cévách o 37 %, po dvanácti týdnech činil rozdíl dokonce 53 %. U subjektů, kterým byly podávány vysoké dávky vitaminu K2, navíc došlo ke zlepšení elasticity cévní stěny, což poukazuje na to, že by proces kalcifikace mohlo být možné nejen zastavit, ale také obrátit. [5]

Závěr

Čím dál větší množství publikovaných studií naznačuje, že dostatečný příjem vitaminu K2 může pomoci zabránit některým civilizačním degenerativním onemocněním, která postupem času postihují velkou část populace. Pro osoby všech věkových kategorií je důležité optimalizovat příjem vitaminu K2, aby bylo zajištěno, že se v organismu nebude vápník usazovat v měkkých tkáních, kde páchá poměrně výrazné škody, ale v kostech a zubech, kde je naopak potřebný a prospěšný.

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek

Reference:

0. https://www.green-market.cz/blog/podporte-svoje-srdce-4-cast/

1.  Rees K, Guraewal S, Wong YL, Majanbu DL, Mavrodaris A, Stranges S, Kandala N-B, Clarke A, Franco OH. Is vitamin K consumption associated with cardio-metabolic disorders? A systematic review. Maturitas. 2010;67:121–8.

2. Geleijnse JM, Vermeer C, Grobbee DE, Schurgers LJ, Knapen MH, van der Meer IM, Hofman A, Witteman JC. Dietary intake of menaquinone is associated with a reduced risk of coronary heart disease: The Rotterdam Study. J Nutr. 2004;134:3100–3105. doi: 10.1093/jn/134.11.3100.

3. Vissers LET, Dalmeijer GW, Boer JMA, Verschuren WMM, van der Schouw YT, Beulens JWJ. The relationship between vitamin K and peripheral arterial disease. Atherosclerosis 252 (2016) 15-20.

4. El Asmar MS, Naoum JJ, Arbid EJ. Vitamin K dependent proteins and the role of vitamin K2 in the modulation of vascular calcification: A review. Oman Med J. 2014;29:172–177. doi: 10.5001/omj.2014.44.

5. Schurgers LJ, Spronk HM, Soute BA, et al. Regression of warfarin-induced medial elastocalcinosis by high intake of vitamin K in rats. Blood. 2007;109(7): 2823-31.