Čchi-Kung - Tradiční čínské cvičení jako cesta ke zdraví a vyrovnanosti

15. 11. 2019

Čchi-kung je tradiční čínská cesta ke zdraví, kondici, kontrole hmotnosti, klidné mysli, vysoké energii, zdravé kůži a vlasům. Cvičení Čchi-kung  vzniklo v Číně před více než 3000 lety a je vedle akupunktury, masáží, bylinného léčitelství a dietetiky, jedním z pěti pilířů tradiční čínské medicíny.

Pokud využijete prostředků Čchi-kung a budete je pravidelně praktikovat každý den, můžete být odměněni zlepšením zdraví a kondice. Jak budete pokračovat v tréninku, bude se vaše tělo postupně měnit uvnitř i zvenku. Nezáleží na vašem věku, hmotnosti ani kondici, díky cvičení Čchi-kung můžete vypadat lépe a co je důležitější, můžete se cítit lépe.

Jednou ze základních součástí Čchi-kung je dech a dýchání. Provádí se dlouhé, pomalé a hluboké nádechy, které uklidňují myšlenky a pomáhají propojit tělo a mysl – to je nezbytnou součástí celého procesu. Pomalé a hluboké dýchání spojené se specifickými postoji a pohyby pomáhá okysličovat buňky, což podporuje odstraňování toxinů a zásobování buněk čerstvou krví, kyslíkem a Čchi.

Co je Čchi-kung?

Začněme definováním dvou základních a často nepochopených pojmů. Čchi je čínské označení pro vitální sílu, která proniká všemi živými věcmi. Kung znamená tvrdou práci nebo dosažení stanovených cílů prostřednictvím disciplinované činnosti, jako je například cvičení. Čchi-kung je obecně léčivé umění, které využívá řadu jemných a šetrných cvičení pro tělo i mysl.

Lidé v Číně po dlouhá léta věří, že pravidelná a důsledná praxe Čchi-kung může zpomalit proces stárnutí. Nejlepším způsobem, jak si udržet mládí a vitalitu je péče o vlastní čchi. Právě Čchi-kung je skvělým prostředkem, jak generovat čchi a udržet jej v pohybu po celém těle. Prostřednictvím pomalých pohybů, protahování, dechu a vedení pozornosti může Čchi-kung odstranit blokády v těle. Jemné pohyby dovedou člověka do stavu meditace, ve kterém nalezne uvolnění a vnitřní klid. Jakmile je uvolněný, energetické dráhy a akupunkturní body těla se mohou aktivovat a energie čchi může tělem volně a ve zvětšeném množství protékat. V tradiční čínské medicíně je neustálý tok a pohyb čchi přes meridiány (energetické dráhy) v těle považován za základní a nezbytný prostředek k udržení zdraví a odvrácení nemoci. Tradiční čínská medicína i Čchi-kung fungují na základě přesvědčení, že čchi řídí a ovládá tělo. Cokoliv se s tělem děje na fyzické úrovni je přímým odrazem toho, co se děje s čchi daného jednotlivce. Důležité je také pracovat s myšlenkami a psychikou, protože i mysl informuje čchi o tom, co s tělem dělat (nebo nedělat).

Čchi-kung je považován za základ populárního bojového umění tai-chi. Čchi-kung klade větší důraz na vnitřní procesy, jako je meditace, vizualizace a dýchání, zatímco tai-chi zdůrazňuje především pohyb směrem ven. Techniky a principy obou se však ve velké míře překrývají.

Existují 2 hlavní typy praktikování Čchi-kungu: interní a externí. Interní Čchi-kung je soubor technik používaných ke kultivaci oběhu čchi v rámci energetického systému samotného praktikujícího. Externí Čchi-kung je naopak interpersonální léčebná praxe, při níž praktikující promítá čchi na jinou osobu, aby podpořil její zdraví a oběh čchi.

V Číně a postupně i v jiných částech světa je běžně možné vidět lidi, kteří ve skupinách nebo samostatně cvičí Čchi-kung ve veřejných parcích. Protože je Čchi-kung historickým a kulturním fenoménem, neexistuje jednotný standardizovaný postup, jak jej vyučovat. Jednotlivé linie Čchi-kungu jsou zastoupeny osobami, které jsou na základě svých dlouhodobých zkušeností a prokázaných schopností považováni za „mistry“. Čchi-kung, praxe, která byla kdysi přísně střežena, je dnes již dostupná široké veřejnosti po celém světě a miliony lidí jej pravidelně praktikují, aby si udržely své zdraví.

Čchi-kung a věda

V západním světě se čím dál více využívá zdravotních benefitů, které praktikování Čchi-kungu přináší. Přesto se zatím nepodařilo vědecky definovat působení čchi, které je jeho základem. Vědeckých studií zaměřených na přínosy Čchi-kungu v posledních desetiletích stále přibývá, soustředí se však především na lépe uchopitelné metody, jako je regulace dechu, meditace a relaxace.

Aby vědci prozkoumali zdravotní účinky Čchi-kungu, prováděli různé klinické studie, které porovnávaly vývoj různých zdravotních komplikací u skupin, které praktikovaly Čchi-kung, a těch, kterým byla poskytnuta alternativní (nebo žádná) léčba.

V roce 2012 vědci zkoumali efekt Čchi-kungu na krevní tlak a hypertenzi. Studie se účastnilo 40 osob, které byly rozděleny do dvou skupin: jedna praktikovala Čchi-kung pětkrát týdně po dobu osmi týdnů, druhá skupina nepodstupovala žádnou léčbu. Výsledky studie ukázaly u skupiny praktikující Čchi-kung významné zlepšení markerů krevního tlaku. [1]

Čchi-kung může být prospěšný i při muskuloskeletálních poruchách, zejména v kombinaci s jinými léčebnými postupy. Ve studii, která se zaměřovala na léčbu zánětlivé poruchy ramen (periartritida), bylo u pacientů pozorováno výrazné zlepšení při využití praktik Čchi-kungu spolu s procedurami čínské masáže Tuina. [2]

Přínosům Čchi-kungu se věnovalo také několik metaanalýz a systematických přehledů. Systematický přehled, který se zaměřoval na využití Čchi-kungu při léčbě rakoviny, zahrnoval 11 randomizovaných klinických studií z celého světa a celkem 831 účastníků. Výsledky těchto studií ukázaly, že Čchi-kung může mít příznivé účinky na únavu spojenou s rakovinou, imunitní funkce, hladinu kortizolu i celkovou kvalitu života. [3]

Čchi-kung má prokazatelný pozitivní vliv také na duševní zdraví. V různých studiích bylo poukázáno na to, že cvičení Čchi-kungu může zmírnit stres a úzkost. Tyto výsledky potvrzuje i metaanalýza z roku 2014, která shrnuje výsledky 35 studií, kterých se zúčastnilo 2765 účastníků. Tato metaanalýza, spolu s další metaanalýzou z roku 2017, ukázala, že Čchi-kung pomáhá snižovat příznaky úzkosti a deprese. [4,5]

Závěr

Ať už lze existenci čchi dokázat či nikoliv, mnoho studií poukazuje na pozitivní výsledky, které prokazatelně se cvičením Čchi-kung souvisejí. Přestože i vědci souhlasí s tím, že pro lepší pochopení těchto účinků je zapotřebí více studií, již nyní zde máme náznaky, že by Čchi-kung mohl být dobrým prostředkem ke zlepšení celkového zdravotního stavu, především ke snížení zánětu a stresu. Výhody Čchi-kungu nedokládají pouze vědecké studie, ale také zkušenosti miliónů lidí, kteří jej pravidelně zařazují do svého života, ať už se jedná o řízené lekce nebo samostatné cvičení.

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek

Reference:

0.https://www.efia.cz/2019/11/01/cchi-kung-objevte-ohromne-kouzlo-tradicniho-cinskeho-cviceni-pro-vitalitu-a-dlouhovekost/

1. Park J, Hong S, Park T, Liu Y, Kim J, Kim T, Kim A, Jung S, Park H, Choi S. A randomized controlled trial for the use of qigong in the treatment of pre and mild essential hypertension. BMC Complementary and Alternative Medicine. June 2012. 12:P192.

2. Shen Z-F, Zhu G-F, Shen Q-H, Wu Y-J, Xu J. Effect of Yi Jin Jing (Sinew-transforming Qigong Exercises) plus tuina on scapulohumeral periarthritis. Journal of Acupuncture and Tuina Science. July 2017. Volume 15, Issue 4, pp 285–289.

3. Klein PJ, Schneider R, Rhoads CJ. Qigong in cancer care: a systematic review and construct analysis of effective Qigong therapy. Supportive Care in Cancer. July 2016. Volume 24, Issue 7, pp 3209–3222.

4. Yin J, Dishman RK. The effect of Tai Chi and Qigong practice on depression and anxiety symptoms: A systematic review and meta-regression analysis of randomized controlled trials. Mental Health and Physical Activity. September 2014. Volume 7, Issue 3, pp 135-146.

5. Vergeer I, Bennie JA, Charity MJ, Harvey JT, Van Uffelen JGZ, Biddle SJH,  Eime RM. Participation trends in holistic movement practices: a 10-year comparison of yoga/Pilates and t’ai chi/qigong use among a national sample of 195,926 Australians. BMC Complementary and Alternative Medicine. June 2017. 17:296.